Forside    English    Kontakt    Sitemap
VKR Gruppen kan 1. april 2016 fejre 75-års jubilæum

Det sker med udgangspunkt i Mønstervirksomheds-målsætningen, som firmaets grundlægger, civilingeniør Villum Kann Rasmussen, nedskrev i 1965. Gennem årene har målsætningen været kernen i udvikling af en international firmagruppe, der arbejder med produkter, som tilfører bygninger dagslys, frisk luft, udsyn og et bedre boligmiljø.

Mest kendt er VELUX ovenlysvinduet, men i Skandinavien, Storbritannien og Irland har gruppens facadevindues-produkter fra VELFAC, Rationel, Svenska Fönster m.v. også vundet stor udbredelse.

Vi glæder os over at kunne fejre jubilæet lokalt i de enkelte virksomheder og over, at fortællingen om den fælles historie og værdigrundlag styrker sammenholdet og kulturen i VKR Gruppen samt forhåbentligt skaber, vedligeholder og udbygger gode relationer til firmagruppens kunder.

Dagslys, frisk luft og bedre miljø

This text is replaced by the Flash movie.
§ VKR Holding A/S    .    Breeltevej 18    .    2970 Hørsholm    .    Telefon +45 3969 1144    .    Telefax +45 3957  0499    .    e-mail info@vkr-holding.com